top of page

L-Atturi

Il-Mixja (26).jpg

John Vassallo - Ġesu' 

Il-Mixja (163)_edited.jpg

Ryan De Battista - Ġwanni

Andy.png

Andy Catania - Narratur

Il-Mixja (183)_edited.jpg

Matthew Balzan - Ġuda

Marisa cropped.jpg

Marisa Aquilina - Madalena

Gabriella Parsons- Madonna

Il-Mixja (257)_edited.jpg

Fabio Mifsud - Pietru

Il-Mixja (323)_edited.jpg

Manuel Cassar - Ġużeppi 

Tony Ellul.jpg

Anthony Ellul - Pilatu

Il-Mixja 2023 (361)_edited.jpg

Sandro Vella- Erodi

CU2A4877-1_edited.jpg

Marco Grech - Natanjel

Il-Mixja 2023 (185)_edited.jpg

Kenneth Bedingfield  Nikodemu

Il-Mixja 2023 (86)_edited.jpg
Renato.png

Dolan Debattista - Itamar

Aaron.jpg

Renato Dimech - Ġakbu

P1010163.jpg

Aaron Fenech -  Kajfa

Alfred Mizzi - Annas

Karl.png

  Karl Schembri - Barabba

Chris.jpg

Chris Degiorgio - Eżer

Il-Mixja 2023 (133)_edited.jpg

Katrina Zahra - Leah

James Sultana - Amnon

Rita Sciberras- Tamar

Rita.jpg
Il-Mixja 2023 (207)_edited.jpg

Mariah Speranza - Yemina

Marija Laura Vella Clarke- Erodija

IMG_9769_edited.jpg

Rayfonz Borg - Gratus 

Dominic Said -  Arleon

Eric Grech -  Nahash

Clint Chircop -  Mattew

Clayton_edited.jpg

Clayton Abela - Lonġinu

Ylenia_edited.png
Hollie_edited.png

Hollie Micallef -  Dinah

Giulia Mizzi Vassallo -  Elah

Ylenia Sciberras - Veronika

Mariah Vella - Korista

Riyana Stivala - Korista

Derine Labada Muscat - Korista

Justin Calleja - Korista

 Chanelle Cardona- Korista

Alizea Sciberras - Korista

Appostli

Ġakbu t'Alfew  -  

Tumas - Manuel Baldacchino

Filippu - Gilbert Rene Scerri Gil

Indri -  Alfred Buhagiar

 Bartilmew -  Jean Luc Vancell

Taddew - James Sultana

Xmun - Manuel Galea

 

 

 

Persunaġġi Oħra

Efrem - 

Xmun minn Ċirine - Alfred Buhagiar

Qaddejja 1 - Karina Carabott

Qaddejja 2 - 

Suldat Lhudi 1 / Manigold 1-  George  Baldacchino

 Suldat Lhudi 2 / Manigold 2- Sheldon Baldacchino

Qassis 1  - Gilbert Rene Scerri Gil

Qassis 2 - Manuel Baldacchino

Suldati Rumani

Wallace Galea

Massimo Caruana

Patrick Bongailas

Aaron Bonello

Jacob Cauchi

Vincent Magri

Joe Carbonaro

Roderick Ebejer

 

 

Production Team & Crew

 

CU2A9780.jpg

Alan Fenech - Co-Producer, Screnwriter & Director

michelle.jpg

Michelle Zerafa - Co-Producer & Assistant Director

Rayfonz Borg - Crew  Leader

DAVID.jpg
Ray Zammit editted.jpg

Mro. Raymond Zammit - Composer

David Zahra - Logistics & Funding

Katrina Xuereb.jpg

Katrina Xuereb - Costume Mistress

Carl_edited.png

Carl Farrugia - Fotografu Uffiċjali

Michael Carol.jpg

Michael Carol Bartolo - Stage Manager

pixlr-bg-result (24).png

Beck Cauchi-  Crowd Marshall

 - Make-up Artist

Ħajr

L-Eċċellenza Tiegħu l-President tar-Repubblika ta' Malta Dr. George Vella

Noel (Louie Noir)

Marika (Louie Noir)

Doris Coleiro

Capt. Ryan Vassallo

Charles Marsh

Twanny Mifsud

Alexander Mifsud

Capt. Richard Vassallo

Keith Cassar

Christian Bartolo

Karl Matthew Cassar

Juanita Muscat

Rita Marlow

Anna Grech

Mark Mizzi

Alessandro Mangion

Marie Fenech

Mary Zerafa

Clayton Camilleri

George Pace

Michael Grima

Antonella Vassallo (TVM)

Josef Fitzpatrick (Net FM)

Clint Bajada (ONE Radio)

Sharpshoot Media

Simone De Battista 
Il-mezzi tax-xandir kollha li tawna l-għajnuna tagħhom

 

 

 

56595514_525502131189673_460609942561646
bottom of page